Staabi ry:n sääntömääräinen syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 21.11.2017 klo 16.30 alkaen Klubi57:ssä. Tulethan paikalle kuitenkin jo viimeistään 16.15, sillä tilaisuus alkaa OmaSP:n edustajan tervehdyksellä ja rahastolahjakorttien arvonnalla.

Syyskokouksen esityslista (pdf).

Esityslistan liitteet on lähetetty yhdistyksen sähköpostilistalle.

Istuva hallitus on työstänyt hallituksen valintatapaa viimeisen kuukauden ajan ja on päätynyt esityslistassa mainittuun ratkaisuun. Vanha vaalitapa oli nähdäksemme tullut tiensä päähän, sillä yleisessä vaalissa hallitukseen saattoi päästä ns. liian monta samaan pestiin tyrkyllä ollutta henkilöä, mikä aiheutti sen, että joihinkin pesteihin on täytynyt nimetä sellainen henkilö, joka ei olisi ko. sektoria ensi- tai edes välttämättä toissijaisesti halunnut hoitaa. Toisaalta hallituksen ulkopuolelle on jäänyt henkilöitä, jotka olisivat halunneet ko. pestin. Nähdäksemme uusi vaalitapa varmistaa paremmin motivoituneimpien hallitustoimijoiden päätymisen hallitukseen ja sen, ettei mihinkään pestiin tarvitse nimetä henkilöä, joka ei ko. pestiä haluaisi.

Varapuheenjohtajan ja sihteerin erillisvaalista luovutaan, ja esitämme että hallitus valitsee järjestäytyessään keskuudestaan henkilöt näihin pesteihin. Suoravaaleja on myös lisätty, sekä joillekin sektoreille on tulossa ns. sektorivaalit, joissa valitaan useampi henkilö samantapaisiin tehtäviin. Hallitus järjestäytyessään määrittelee näiden sektorien vastuujaot.

Viestintäsektoriin kuuluvat Staabin yleinen viestintä sekä ainejärjestölehti Staapinen. Projekti-, työelämä- ja yrityssuhdesektorin vastaavien vastuulle kuuluvat mahdollinen ulkomaan-excursio tai jokin muu suuri projekti, Staabin työelämävierailut ja yrityssuhteet (=varainhankinta).

Tapahtuma-, kulttuuri- ja aikuisopiskelijasektorin vastaavat vastaavat näistä sektoreista.

Voit hakea Staabin hallitukseen tästä päivämäärästä eteenpäin maanantaihin 20.11. saakka lähettämällä sähköpostin osoitteeseen puheenjohtaja(at)staabi.fi. Sähköpostista tulee ilmetä, missä vaalissa tai missä vaaleissa haluat olla ehdolla. Vaaleja on esityslistan mukaisesti 9 ja ne tullaan käymään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Voit olla ehdolla useammassa kuin yhdessä vaalissa: jos et tule aiemmassa valituksi, olet ehdolla seuraavassa. Jos tulet aiemmin olevassa vaalissa valituksi, et voi luonnollisesti tulla valituksi enää seuraavassa vaalissa ja näin toinen tai muut ilmoittautumiset mitätöityvät.

Esimerkkiviesti: ”Hei! Haen Staabin hallitukseen ensisijaisesti puheenjohtajan vaalissa, toissijaisesti talousvastaavan vaalissa ja seuraavaksi kolmiovastaavan vaalissa. T. Matti Meikäläinen” Viestissä ei tarvitse olla sen erikoisempaa hakemusta – pelkkä ilmoittautuminen riittää. Syyskokouksessa kukin hallitukseen hakija pääsee pitämään pienen esittelypuheenvuoron sekä vastaamaan muutamiin kysymyksiin.

Sinun ei kuitenkaan ole välttämätöntä ilmoittautua hallitukseen hakijaksi ennakkoon, vaan voit hakea paikan päällä myös jonkun toisen esityksestä ennen kutakin vaalia (”Esitän Matti Meikäläistä.” ”Olen käytettävissä/En ole käytettävissä”).

Perinteisesti hallitukseen hakijat ovat ilmoittaneet halukkuudestaan myös Staabi ry:n Facebook-ryhmässä pienen saatetekstin kera – ja perinteisesti puheenjohtajaksi hakeva on avannut pelin. Muistathan kuitenkin, että Facebook-viesti ei ole varsinainen hakuilmoitus, vaan sinun on ilmoittauduttava joko sähköpostitse tai kokouksessa.

Syyskokousta jo innolla odottaen,

Julius Tavasti
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@staabi.fi
040 663 3841
STAABI ry | staabi.fi