Kannanotto: Moderni johtajuus rakennetaan monitietellisesti

Politiikka, kauppa, hallinto ja tekniikka kulkevat käsi kädessä – Moderni johtajuus rakennetaan monitieteellisesti

Tampere3 etenee nyt vauhdilla. Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavan uuden Tampereen yliopiston tiedekuntarakenteen ensimmäinen pohja tuli julki noin viikko sitten. Uudessa pohjassa oli niin hyvää, kuin parannettavaa. Erityistä kiitosta saa Tampereen korkeakoulusäätiön päätös esittää uuteen yliopistoon nykyisenkaltaista kaksiportaista mallia, jonka puolesta otimme kantaa edellisessä kannanotossamme. Meitä johtamiskorkeakoululaisia huolettaa kuitenkin suuresti politiikan tutkimuksen siirtäminen yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kauppatieteiden ja hallintotieteiden ollessa sijoitettuna uuteen talouden ja johtamisen kokonaisuuteen yhdessä TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen kanssa.

Politiikka on oleellinen osa johtamista, taloutta ja yhteiskuntaa, ja nämä alat tuovat laajimman näkemyksen yhteiskunnan toimintaan sekä mikro- että makrotasolla. Me Johtamiskorkeakoulun opiskelijat näemme, että politiikan, kaupan, hallinnon ja tekniikan tieteentekemisen valmiuksia tulee kehittää yhä korkeammalle tasolle. Tämän kehittymisen näemme toteutuvan laadukkaimmin uudessa ja laajassa talouden ja johtamisen tiedekunnassa. Näin ollen politiikan tutkimuksen tiedekuntatasolle tuoman lisäarvon poistaminen on hukkaan heitettyä potentiaalia.

Nykyisen JKK:n tutkinto-ohjelmat ovat hakupainealoja, ja opiskelemaan hakevat henkilöt kokevat sen sisältökokonaisuuden merkittävänä koko Suomen mittakaavassa. Tekniikka, talous, hallinto ja politiikka loisivat ainutlaatuisen yhdistelmän tulevaisuuden rakentamisen ja tutkimuksen kannalta. Tutkimukselliset rajapinnat nousevat esiin vahvimmin koko yhteiskunnan toimintaa edistävinä innovaatioina. Nämä innovaatiot tukevat myös nykyistä poliittista ilmapiiriä ja ohjaavat koulutuksen kehittämistä nykyaikaiseen suuntaan.

Politiikan tutkimus osana uutta talouden ja johtamisen tiedekuntaa sisältää hyötyjä myös muille nykyisille JKK:n tutkinto-ohjelmille. Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinnot tukevat toisiaan. Näiden tutkintojen hajauttaminen ehdotetulla tavalla ei hyödytä alojen tutkimuksen kehittämistä, tiedettä tai uuden tiedekunnan sisäistä yhtenäisyyttä. Nämä kolme alaa tuovat yhdessä monitasoisen yhteiskunnallisen näkökulman moderniin johtamiseen tuotantotalouden ja tietojohtamisen kanssa. Politiikka tutkii tärkeitä johtamisen kysymyksiä, kuten demokratiaa, hallitsemista, valtasuhteita ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Korkeakoulumuutoksien keskellä kauppatieteiden tulee profiloitua Suomessa entistä vahvemmin. Tampereella profilointi on järkevää toteuttaa yhteiskuntatieteellisen ja teknillisen tutkimuksen kanssa muiden profiloituessa pääosin vain teknillisiin aloihin. Näin erotumme muiden korkeakoulujen tarjonnasta varmistaen hakupaineen jatkuvuuden ja luoden ainutlaatuisen tutkimusympäristön.

Lisäksi nykyisen JKK:n uusien kansainvälisten maisteriohjelmien, kuten Leadership for Change -ohjelman suosio osoittaa, että näiden alojen yhdistelmä nähdään kansainvälisestikin mielekkäänä ja tulevaisuuden kannalta merkittävänä. Kansainvälisyyden ja verkostojen merkityksen kasvu tulevaisuuden työelämässä tukee kaikkia edellä mainittuja tutkinto-ohjelmia.

Tampere3:n tarkoitus on luoda uutta ja täten nostaa uusien innovaatioiden kehittämisen mahdollisuutta kaikkia yhteiskunnan sektoreita hyödyttäen. Politiikan tutkimuksen paluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alle olisi tutkinto-ohjelmalle askel taaksepäin. Kauppa – ja hallintotieteiden kanssa tehty yhteistyö on ollut jokaista osapuolta hyödyttävää niin tieteellisesti kuin yhteisöllisestikin. Tähän lisättynä tekniikka tuo mukanaan entistä suuremman potentiaalin tieteen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Johtamiskorkeakoulun opiskelijoiden puolesta,

Johtamiskorkeakoulun tiedekunta- ja ainejärjestöjen puheenjohtajat
Maarika Kujanen, Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry
Roope Tukia, Iltakoulu ry
Antti Poikolainen, Boomi ry
Julius Tavasti, Staabi ry

Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet
Ville Tynkkynen, politiikan tutkimus
Janne Vikman, kauppatieteet
Kyösti Husso, hallintotieteet