Staabin toimihenkilö-ja jaostohaku 2019

Haluatko sinä olla mukana kehittämässä Staabin toimintaa? Nyt sinulla on huikea mahdollisuus päästä mukaan osaksi Staabin toimintaa, kun vuodelle 2019 haetaan toimihenkilöitä ja jaostojen jäseniä!
 
Toimihenkilönä ja jaostolaisena pääset mukaan tuomaan omaa näkemystäsi ja työpanostasi Staabin toimintaan matalan kynnyksen kautta. Ertyisesti jaostoissa toimiminen on hyvin joustavaa aikataulullisesti ja voitkin toimia omien aikataulujesi mukaan. Voit halutessasi hakea moneen tiimiin! Tai vaikka sekä toimihenkilötehtäviin että tiimeihin!
 
Toimihenkilönä pääset ottamaan enemmän vastuuta, kuin jaostolaisena. Voit päästä jopa johtamaan omaa tiimiäsi. Toimihenkilöitä tullaan tuomaan tulevana vuonna entistä lähemmäs hallitusta.
 
Vuonna 2019 toimihenkilöiden ja jaostojen roolia vahvistetaan entisestään. Toimihenkilöistä voidaan käyttää hakuprosessissa sanaa vastaava. Jaostot puolestaan voivat toimia myös esimerkiksi erilaisilla tiimi-nimikkeillä.
 
Vuodelle 2019 haemme kahdeksaa (8) toimihenkilöä, sekä jäseniä kymmeneen (10) erinäiseen tiimiin. Haku aukeaa 16.12. kello 12.00 ja on auki 29.12. kello 23.59 saakka. Haku tapahtuu Google Forms – lomakkeen kautta.
 
 
 
 
Lisää tietoja toimihenkilöstä ja jaostoista:
Anniina Hurskainen
Puheenjohtaja 2019
projekti@staabi.fi
0400462429
 
 
A) TOIMIHENKILÖT
1) Tapahtumatoimihenkilö
Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavien apuna, niin ideoinnissa, kuin itse tapahtumien toteuttamisessa. Lisäksi tapahtumatoimihenkilö voi halutessaan ottaa itselleen tehtäväksi kokonaisia tapahtumia. Työpanos painottuu etenkin vappu- ja fuksiviikoille. Tapahtumatoimihenkilö toimii yhteistyössä myös tapahtumatiimin kanssa tapahtumien ideoinnissa ja toteuttamisessa.
2) Kolmiotoimihenkilö
Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaavan oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä, kuten mainosten levittämisessä.
 
3) Alumnivastaava
Alumnivastaavan ensi vuoden tehtävänkuvaan kuuluu alumnitapahtuman järjestäminen sekä mentorointitoiminnan aloittaminen. Alumnivastaavan tehtävänkuvaan kuuluu myös yleinen alumnitoiminnan aktivointi. Jos olet jo vanhempi valmistumisen kynnyksellä oleva opiskelija, tämä voi olla tilaisuutesi tuoda yhä panoksesi ainejärjestömme toimintaan.
4) Vuosijuhlatoimihenkilö
Vuosijuhlatoimihenkilön tehtävänkuva koostuu lokakuussa järjestettävistä Staabi ry:n 53. vuosijuhlista. Tämä sisältää paljon suunnittelua, tilojen varailua ja oikeastaan kaikkea mitä akateemisiin vuosijuhliin liittyy. Vuosijuhlatoimihenkilö tulee myös johtamaan vuosijuhlien suunnittelutiimiä sekä syksyllä haettavaa järjestelytiimiä. Vuosijuhlatoimihenkilön olisi hyvä olla vanhempi opiskelija, joka olisi käynyt jo vuosijuhlissa, mutta tämä ei ole välttämättömyys.
5) Valokuvaustoimihenkilö
Valokuvaajana pääset ikuistamaan Staabin tapahtumia kameran takaa sekä pääset osaksi mahdollisia henkilökuvauskeikkoja, kuten esimerkiksi tutor- ja toimihenkilökuvien ottamiseen. Voit toimia myös mahdollisissa Staapisen valokuvauskeikoissa. Valokuvaustoimihenkilö myös ohjaa valokuvatiimiä ja vastaa Staabin kuvat.fi-valokuvagallerian päivittämisestä. Valokuvaaja toimii yhteistyössä Staabin viestintävastaavan kanssa.
6) Grafiikkatoimihenkilö
Grafiikkatoimihenkilö tulee olemaan kriittinen osa Staabin graafisen ilmeen luomisessa. Toimihenkilö johtamaa grafiikoiden luomista ja organisoi yhdessä yhritysvastaavan kanssa bränditiimin grafiikkapuolta. Toimihenkilö tulee luomaan grafiikoita Staabin tapahtumiin painetussa ja sähköisessä muodossa. Hän pääsee myös luomaan haalarimerkkejä ja kehittämään erilaisten tapahtumien visuaalista puolta. Toimihenkilön eduksi katsotaan Staabin yleisen graafisen ilmeen kehittäminen omien kykyjen mukaan. Aiempi kokemus grafiikoiden tekemisestä katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä, mikäli olet nopea ja halukas oppimaan uutta. Tehtävään tarvitaan sitoutumista toimintaan koko vuodeksi.
 
7) Aikuisopiskelijatoimihenkilö
Aikuisopiskelijatoimihenkilö on linkki aikuisopiskelijoiden ja hallituksen välillä. Hän auttaa aikuisopiskelijavastaavaa tapahtumien järjestämisessä sekä viestinnässä. Tehtävän luonteen vuoksi aikuisopiskelijatoimihenkilön tulee olla aikuisopiskelija.
 
8 ) Päätoimittaja
Päätoimittaja on pääasiallisessa vastuussa ainejärjestölehti Staapisen toimittamisesta. Päätoimittaja johtaa toimituskuntaa ja yhdessä toimituskunnan kanssa vastaa lehden sisällön tuottamisesta ja lehden taittamisesta. Hän on myös vastuussa lehden sisällöstä.
 
 
B ) TIIMIT
1) Taloustiimi
Taloustiimi toteuttaa yhteistyössä talousvastaavan kanssa esimerkiksi yhdistyksen kirjanpitoa, talouden seurantaa, raportointia ja laskujen käsittelyä. Taloustiimiläisillä olisi hyvä olla jonkin sortin taloudellista pohjatietoa, ja esimerkiksi julkisen talousjohtamisen opinnot lasketaan tähän.
2) Projektitiimi
Projektitiimin tehtävänä on olla toteuttamassa yhdessä projekti- ja työelämävastaavan kanssa suuren työn projekteja, kuten esimerkiksi hallintotieteiden valmennuskurssia ja tulevaa ulkomaan excursiota. Lisäksi projektitiimi tulee toimimaan vuoden 2020 Hallintotieteilijäpäivien ja mahdollisen tulevan suuren poikkitieteellisen tapahtuman ideoinnissa ja organisoinnissa. Tähän tiimiin hakiessasi voit halutessasi kertoa, mikä projekti juuri sinua erityisesti kiinnostaa.
3) Tapahtumatiimi
Tapahtumatiimi järjestää Staabin makeimmat bileet ja kekkerit! Toimit Staabin tapahtumavastaavien apukäsinä Staabin tapahtumien ideoinnissa ja käytännön järjestelyissä. Tutuksi tulevat niin kolmioetkot, sitsit kuin vappu- ja fuksiviikot. Lisäksi tiimi voi halutessaan järjestää omatoimisesti tapahtumia staabilaisille sekä toimia mukana kulttuuritapahtumien järjestämisessä.
4) Viestintätiimi
Viestintätiimi toimii yhteistyössä viestintävastaavan kanssa toteuttamassa Staabin sisäistä ja ulkoista viestintää. Tähän kuuluu tapahtumista snäppääminen, Twitterin käyttäminen ja kuvien ottaminen Instagrammiin. Viestintätiimi auttaa hallituksen viestintävastaavaa mahdollisissa projekteissa, joita ovat esimerkiksi vuonna 2018 olleet Telegram-ryhmän perustaminen ja viestintäsuunnitelman laatiminen.
 
5) Toimituskunta
Toimituskunta tuottaa sisältöä ainejärjestölehti Staapiseen. Toimituskuntalainen voi myös halutessaan osallistua lehden visuaalisen puolen suunnitteluun ja lehden taittamiseen. Aiempi kokemus kirjoittamisesta ei ole vaatimuksena, tähän hommaan tarvitaan halua ja hyvää työotetta!
 
6) Bränditiimi
Bränditiimi luo Staabin brändiä yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja muille toimijoille. Tiimiin kuuluu brändin suunnittelu esimerkiksi haalarimerkkien ja grafiikoiden muodossa sekä yhteistyön kasvattaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiimiin sisäistetään myös vastuuhenkilöitä koskien ulkomaan excun, hallintotieteilijäpäivien sekä vuosijuhlien varainhankintaa. Varainhankintapuoli toteuttaa ja kehittää yhdistyksen nykyistä varainhankintaa sekä kartoittaa mahdollisia uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita. Näin ollen tiimissä voi toimia joko grafiikoiden tai varainhankinnan parissa tai mahdollisuuksien mukaan molemmissa. Voit siis halutessasi kirjoittaa hakemukseen, mikä juuri sinua kiinnostaa. Jos olet esimerkiksi erityisen kiinnostunut grafiikoista ja visuaalisuudesta voit kirjoittaa sen hakemukseesi.
 
7) Liikuntatiimi
Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa viikoittaisten liikuntavuorojen pyörittämisessä ja osallistuu kuukausittaisten liikuntakokeiluiden ideointiin. Jos liikunta on lähellä sydäntäsi, tämä on juuri sinun tiimisi!
 
8 ) ICT-tiimi
ICT-tiimi toimii hallituksen ICT-vastaavan kanssa yhteistyössä kehittääkseen yhdistyksen tietohallintoa. Tähän kuuluu verkkosivujen tekninen kehittäminen, ylläpito ja muut mahdolliset ICT-sektoriin liittyvät tehtävät. Jonkinlainen kokemus nettisivujen kanssa on toivottavaa tähän tiimiin hakiessa, mutta se ei ole välttämättömyys.
 
9) Valokuvaustiimi
Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa! Tiimissä toimimiseen ei vaadita yhtä paljon ajankäyttöä kuin toimarina toimimiseen, vaan pääsee rennommalla tahdilla kuvaamaan Staabin tapahtumia. Valokuvatiimiä ohjaa valokuvaustoimari.
 
10) Kopotiimi
Kiinnostuksen määrästä riippuen Staabille voidaan myös perustaa kopotiimi, joka toimisi koulutuspoliittisen vastaavan tukena erinäisissä asioissa. Näitä voisi esimerkiksi olla abitiimin toiminnan organisointi, kopoiltojen järjestäminen ja yleisesti Staabin koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta viestimininen. Hakiessasi tähän tiimiin täsmennä, mikä itseäsi kiinnostaisi tässä tiimissä toimimisessa.
 
Staabin hallitus voi valintaprosessin aikana muuttaa valittavien tiimien ja toimihenkilöiden määrää ja kokonpanoa tarpeen tullen.