Staabi ry:n sääntömääräinen kevätkokous

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään maanantaina 11.3.2019 klo 16.00 alkaen. Paikkana on luentosali A2A Tampereen yliopiston Päätalossa. Sali sijaitsee luentosali A1:n vieressä. Kokouksessa esitellään vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään vastuuvapaudesta vuoden 2018 hallitukselle. Esityslista ja toimintakertomus löytyvät liitteinä alla.

Esityslista – Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Toimintakertomus 2018

Tervetuloa!

 

Anniina Hurskainen
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@staabi.fi
0400462429
STAABI ry | staabi.fi

Staabin toimihenkilö-ja jaostohaku 2019

Haluatko sinä olla mukana kehittämässä Staabin toimintaa? Nyt sinulla on huikea mahdollisuus päästä mukaan osaksi Staabin toimintaa, kun vuodelle 2019 haetaan toimihenkilöitä ja jaostojen jäseniä!
 
Toimihenkilönä ja jaostolaisena pääset mukaan tuomaan omaa näkemystäsi ja työpanostasi Staabin toimintaan matalan kynnyksen kautta. Ertyisesti jaostoissa toimiminen on hyvin joustavaa aikataulullisesti ja voitkin toimia omien aikataulujesi mukaan. Voit halutessasi hakea moneen tiimiin! Tai vaikka sekä toimihenkilötehtäviin että tiimeihin!
 
Toimihenkilönä pääset ottamaan enemmän vastuuta, kuin jaostolaisena. Voit päästä jopa johtamaan omaa tiimiäsi. Toimihenkilöitä tullaan tuomaan tulevana vuonna entistä lähemmäs hallitusta.
 
Vuonna 2019 toimihenkilöiden ja jaostojen roolia vahvistetaan entisestään. Toimihenkilöistä voidaan käyttää hakuprosessissa sanaa vastaava. Jaostot puolestaan voivat toimia myös esimerkiksi erilaisilla tiimi-nimikkeillä.
 
Vuodelle 2019 haemme kahdeksaa (8) toimihenkilöä, sekä jäseniä kymmeneen (10) erinäiseen tiimiin. Haku aukeaa 16.12. kello 12.00 ja on auki 29.12. kello 23.59 saakka. Haku tapahtuu Google Forms – lomakkeen kautta.
 
 
 
 
Lisää tietoja toimihenkilöstä ja jaostoista:
Anniina Hurskainen
Puheenjohtaja 2019
projekti@staabi.fi
0400462429
 
 
A) TOIMIHENKILÖT
1) Tapahtumatoimihenkilö
Tapahtumatoimihenkilö toimii tapahtumavastaavien apuna, niin ideoinnissa, kuin itse tapahtumien toteuttamisessa. Lisäksi tapahtumatoimihenkilö voi halutessaan ottaa itselleen tehtäväksi kokonaisia tapahtumia. Työpanos painottuu etenkin vappu- ja fuksiviikoille. Tapahtumatoimihenkilö toimii yhteistyössä myös tapahtumatiimin kanssa tapahtumien ideoinnissa ja toteuttamisessa.
2) Kolmiotoimihenkilö
Kolmiotoimihenkilön tehtävänkuvaan kuuluu kolmiovastaavan oikeana kätenä toimiminen: kolmiotoimihenkilö auttaa kolmiobileiden ideoinnissa osana kolmen järjestön muodostamaa kolmiotiimiä sekä bileiden valmistelujen käytännön järjestelyissä, kuten mainosten levittämisessä.
 
3) Alumnivastaava
Alumnivastaavan ensi vuoden tehtävänkuvaan kuuluu alumnitapahtuman järjestäminen sekä mentorointitoiminnan aloittaminen. Alumnivastaavan tehtävänkuvaan kuuluu myös yleinen alumnitoiminnan aktivointi. Jos olet jo vanhempi valmistumisen kynnyksellä oleva opiskelija, tämä voi olla tilaisuutesi tuoda yhä panoksesi ainejärjestömme toimintaan.
4) Vuosijuhlatoimihenkilö
Vuosijuhlatoimihenkilön tehtävänkuva koostuu lokakuussa järjestettävistä Staabi ry:n 53. vuosijuhlista. Tämä sisältää paljon suunnittelua, tilojen varailua ja oikeastaan kaikkea mitä akateemisiin vuosijuhliin liittyy. Vuosijuhlatoimihenkilö tulee myös johtamaan vuosijuhlien suunnittelutiimiä sekä syksyllä haettavaa järjestelytiimiä. Vuosijuhlatoimihenkilön olisi hyvä olla vanhempi opiskelija, joka olisi käynyt jo vuosijuhlissa, mutta tämä ei ole välttämättömyys.
5) Valokuvaustoimihenkilö
Valokuvaajana pääset ikuistamaan Staabin tapahtumia kameran takaa sekä pääset osaksi mahdollisia henkilökuvauskeikkoja, kuten esimerkiksi tutor- ja toimihenkilökuvien ottamiseen. Voit toimia myös mahdollisissa Staapisen valokuvauskeikoissa. Valokuvaustoimihenkilö myös ohjaa valokuvatiimiä ja vastaa Staabin kuvat.fi-valokuvagallerian päivittämisestä. Valokuvaaja toimii yhteistyössä Staabin viestintävastaavan kanssa.
6) Grafiikkatoimihenkilö
Grafiikkatoimihenkilö tulee olemaan kriittinen osa Staabin graafisen ilmeen luomisessa. Toimihenkilö johtamaa grafiikoiden luomista ja organisoi yhdessä yhritysvastaavan kanssa bränditiimin grafiikkapuolta. Toimihenkilö tulee luomaan grafiikoita Staabin tapahtumiin painetussa ja sähköisessä muodossa. Hän pääsee myös luomaan haalarimerkkejä ja kehittämään erilaisten tapahtumien visuaalista puolta. Toimihenkilön eduksi katsotaan Staabin yleisen graafisen ilmeen kehittäminen omien kykyjen mukaan. Aiempi kokemus grafiikoiden tekemisestä katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä, mikäli olet nopea ja halukas oppimaan uutta. Tehtävään tarvitaan sitoutumista toimintaan koko vuodeksi.
 
7) Aikuisopiskelijatoimihenkilö
Aikuisopiskelijatoimihenkilö on linkki aikuisopiskelijoiden ja hallituksen välillä. Hän auttaa aikuisopiskelijavastaavaa tapahtumien järjestämisessä sekä viestinnässä. Tehtävän luonteen vuoksi aikuisopiskelijatoimihenkilön tulee olla aikuisopiskelija.
 
8 ) Päätoimittaja
Päätoimittaja on pääasiallisessa vastuussa ainejärjestölehti Staapisen toimittamisesta. Päätoimittaja johtaa toimituskuntaa ja yhdessä toimituskunnan kanssa vastaa lehden sisällön tuottamisesta ja lehden taittamisesta. Hän on myös vastuussa lehden sisällöstä.
 
 
B ) TIIMIT
1) Taloustiimi
Taloustiimi toteuttaa yhteistyössä talousvastaavan kanssa esimerkiksi yhdistyksen kirjanpitoa, talouden seurantaa, raportointia ja laskujen käsittelyä. Taloustiimiläisillä olisi hyvä olla jonkin sortin taloudellista pohjatietoa, ja esimerkiksi julkisen talousjohtamisen opinnot lasketaan tähän.
2) Projektitiimi
Projektitiimin tehtävänä on olla toteuttamassa yhdessä projekti- ja työelämävastaavan kanssa suuren työn projekteja, kuten esimerkiksi hallintotieteiden valmennuskurssia ja tulevaa ulkomaan excursiota. Lisäksi projektitiimi tulee toimimaan vuoden 2020 Hallintotieteilijäpäivien ja mahdollisen tulevan suuren poikkitieteellisen tapahtuman ideoinnissa ja organisoinnissa. Tähän tiimiin hakiessasi voit halutessasi kertoa, mikä projekti juuri sinua erityisesti kiinnostaa.
3) Tapahtumatiimi
Tapahtumatiimi järjestää Staabin makeimmat bileet ja kekkerit! Toimit Staabin tapahtumavastaavien apukäsinä Staabin tapahtumien ideoinnissa ja käytännön järjestelyissä. Tutuksi tulevat niin kolmioetkot, sitsit kuin vappu- ja fuksiviikot. Lisäksi tiimi voi halutessaan järjestää omatoimisesti tapahtumia staabilaisille sekä toimia mukana kulttuuritapahtumien järjestämisessä.
4) Viestintätiimi
Viestintätiimi toimii yhteistyössä viestintävastaavan kanssa toteuttamassa Staabin sisäistä ja ulkoista viestintää. Tähän kuuluu tapahtumista snäppääminen, Twitterin käyttäminen ja kuvien ottaminen Instagrammiin. Viestintätiimi auttaa hallituksen viestintävastaavaa mahdollisissa projekteissa, joita ovat esimerkiksi vuonna 2018 olleet Telegram-ryhmän perustaminen ja viestintäsuunnitelman laatiminen.
 
5) Toimituskunta
Toimituskunta tuottaa sisältöä ainejärjestölehti Staapiseen. Toimituskuntalainen voi myös halutessaan osallistua lehden visuaalisen puolen suunnitteluun ja lehden taittamiseen. Aiempi kokemus kirjoittamisesta ei ole vaatimuksena, tähän hommaan tarvitaan halua ja hyvää työotetta!
 
6) Bränditiimi
Bränditiimi luo Staabin brändiä yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja muille toimijoille. Tiimiin kuuluu brändin suunnittelu esimerkiksi haalarimerkkien ja grafiikoiden muodossa sekä yhteistyön kasvattaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiimiin sisäistetään myös vastuuhenkilöitä koskien ulkomaan excun, hallintotieteilijäpäivien sekä vuosijuhlien varainhankintaa. Varainhankintapuoli toteuttaa ja kehittää yhdistyksen nykyistä varainhankintaa sekä kartoittaa mahdollisia uusia rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita. Näin ollen tiimissä voi toimia joko grafiikoiden tai varainhankinnan parissa tai mahdollisuuksien mukaan molemmissa. Voit siis halutessasi kirjoittaa hakemukseen, mikä juuri sinua kiinnostaa. Jos olet esimerkiksi erityisen kiinnostunut grafiikoista ja visuaalisuudesta voit kirjoittaa sen hakemukseesi.
 
7) Liikuntatiimi
Liikuntatiimi auttaa Staabin liikuntavastaavaa viikoittaisten liikuntavuorojen pyörittämisessä ja osallistuu kuukausittaisten liikuntakokeiluiden ideointiin. Jos liikunta on lähellä sydäntäsi, tämä on juuri sinun tiimisi!
 
8 ) ICT-tiimi
ICT-tiimi toimii hallituksen ICT-vastaavan kanssa yhteistyössä kehittääkseen yhdistyksen tietohallintoa. Tähän kuuluu verkkosivujen tekninen kehittäminen, ylläpito ja muut mahdolliset ICT-sektoriin liittyvät tehtävät. Jonkinlainen kokemus nettisivujen kanssa on toivottavaa tähän tiimiin hakiessa, mutta se ei ole välttämättömyys.
 
9) Valokuvaustiimi
Valokuvatiimi on valokuvatoimihenkilön tukena Staabin tapahtumien ikuistamisessa! Tiimissä toimimiseen ei vaadita yhtä paljon ajankäyttöä kuin toimarina toimimiseen, vaan pääsee rennommalla tahdilla kuvaamaan Staabin tapahtumia. Valokuvatiimiä ohjaa valokuvaustoimari.
 
10) Kopotiimi
Kiinnostuksen määrästä riippuen Staabille voidaan myös perustaa kopotiimi, joka toimisi koulutuspoliittisen vastaavan tukena erinäisissä asioissa. Näitä voisi esimerkiksi olla abitiimin toiminnan organisointi, kopoiltojen järjestäminen ja yleisesti Staabin koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta viestimininen. Hakiessasi tähän tiimiin täsmennä, mikä itseäsi kiinnostaisi tässä tiimissä toimimisessa.
 
Staabin hallitus voi valintaprosessin aikana muuttaa valittavien tiimien ja toimihenkilöiden määrää ja kokonpanoa tarpeen tullen.

STAABI ry:n sääntömääräinen syyskokous

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 22.11.2018 klo 16.00 alkaen. Kokous järjestetään Tampereen yliopistolla, luentosalissa Pinni B1100. Kokouksessa päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019, tuutoroinnin ohjesäännöstä, viestintäsuunnitelmasta sekä valitaan yhdistykselle hallitus vuodelle 2019. Ehdolle hallitukseen voi asettautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@staabi.fi , ja kertomalla nimesi sekä mihin vaaliin tai vaaleihin haluat asettautua ehdolle. Ehdolle voit asettautua hallituksen esityksen mukaan syyskokouksen esityslistan mukaisiin vaaleihin. Tämän lisäksi hallitukseen ehdolle asettuva voi halutessaan kirjoittaa verkkosivuillemme esittelytekstin itsestään oheisen Google Forms – lomakkeen kautta, mutta tämä ei ole pakollista.

Kokouksen esityslista

Google Forms-lomake

Hallitukseen hakijoiden tekstit löydät täältä!

Tervetuloa!

Hallintotieteilijäpäivät 2018

Tässä vuoden 2018 Hallintotieteilijäpäivien kokemuksia Emmi Hiltuselta ja Sirpa Peuraniemeltä! Juttu on alunperin julkaistu 1/2018 Staapisessa.

Hallintotieteilijäpäivät: kolme hauskaa ja tapahtumarikasta päivää Vaasassa, kolmen yliopiston hallintotieteilijät tutustumassa toisiinsa sekä Vaasan yliopiston ja vaasalaisen opiskelijaelämän kokemista. Tämä matka alkoi meidän staabilaisten osalta yhteisellä kokoontumisella Tampereen rautatieasemalla, jossa päädyimme myös televisiosarjan kuvauksiin. Televisiosta tuttuina jatkoimmekin matkaamme kohti Vaasaa ja sen merellisiä maisemia. Wikipedian tietoja hyödyntääksemme Vaasan ilmasto on kuulemma talvisin leudompi kuin esimerkiksi maan etelä- ja keskiosissa. Meitä odottivatkin mukavat -14 astetta pakkasta ja hyytävä merituuli, mutta sää oli kuulemma oikein kaunis vaasalaisittain.

Hallintotieteilijäpäivien ohjelma polkaistiin käyntiin tutustumalla Wärtsilään niin yrityksenä kuin myös työnantajana. Toivottavasti tästä vierailusta jäi opiskelijoiden mieleen muutakin kuin mokkapalat ja kahvi, joita vieraanvaraisesti meille tarjottiin. Vierailumme koostuikin hyvien tarjottavien lisäksi luento-osuudesta, jossa parivaljakko Sanni ja Janna kertoivat meille uratarinaansa ja siitä, kuinka he päätyivät töihin Wärtsilään. Janna on itse kolmannen vuoden hallintotieteiden opiskelija ja hän kertoi meille, kuinka verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää ja yllättävätkin sosiaaliset suhteet voivat aukaista ovet työelämään. Janna olikin napannut oman työpaikkansa Wärtsilästä olemalla espanjalaisten ystäviensä kanssa baarissa ja törmäämällä siellä tulevaan pomoonsa. Tämä tositarina vakuutti staabilaiset siitä, kuinka kolmioilla voi tanssilattian kuninkuuden lisäksi aueta ovet myös työelämään. Illalla suuntasimme matkamme kohti Tørst -karaokeravintolaa ja siellä järjestettävää baarivisaa, jossa staabilaiset pääsivät näyttämään taitonsa kaikkien kolmen yliopiston kisaillessa voitosta. Valitettavasti Staabi ei kuitenkaan tällä kertaa yltänyt palkintosijoille.

Perjantaiaamuna vuorossa olivat yhteinen aamiainen sekä kaikkien kolmen hallintotieteiden ainejärjestöjen hallitusten esittely. Tällöin kaikki aamupalalle heränneet innokkaat hallintotieteilijät ahtautuivat syömään täyttävää aamiaista pikniktyylisesti tekonurmimatolla istuskellen. Aamiaisen jälkeen askeleemme veivät meidät Vaasan yliopistoon kuuntelemaan kaupungin tervetuliaissanoja, luentoja ja alumnikeskustelua. Päivän pääpuhujana oli HTM Helena Laakso, joka kertoi kansainvälisen uransa etenemisestä ja antoi vinkkejä niille, jotka haaveilevat urasta ulkomailla.

Päiväohjelman jälkeen illalla koittivat Johtaja-sitsit, joissa nähtiin lukuisia eri alojen johtajia. Paikalla oli sitsaamassa muun muassa Voiman pimeän puolen edustajia, kuninkaallisia, jääkiekkomaailman tähdet Lasse Kukkonen & Saravon Pekka, sekä useita oman elämänsä johtajia. Näillä sitseillä staabilaiset pääsivät tutustumaan vielä paremmin vaasalaisiin ja rovaniemeläisiin tuleviin kollegoihinsa, kun hallintotieteilijät ympäri Suomen kokoontuivat nostamaan yhdessä shottilasit huulillensa ja nauttimaan hyvästä illasta sitsilaulujen parissa. Sitseillä vallitsi alusta asti yhteisöllinen ja hyvä meininki, mutta rangaistuksilta ei kuitenkaan näilläkään sitseillä säästytty ja etenkin staabilaiset olivat vahvasti edustettuina lavalla vastaanottamassa rangaistuksia vääryyksistä, joita he olivat sitsatessaan tehneet. Sitsien jälkeen hallintotieteilijöiden ilta jatkui Leipätehtaalla, jossa tans
silattia olikin nopeasti täynnä upeasti tanssivia, tosin hieman humalaisia, johtajia.

Railakkaan illan jälkeen seuraavana aamuna monen kasvoista paistoi väsymys ja joillain saattoi olla huono olokin. Onneksi uupuneille hallintotieteilijöille oli järjestetty jokaisen krapula-aamun pelastus, eli darrapizza. Tämä rasvainen ja maukas ihanuus ei kuitenkaan ollut ainoa tarjottava VES:n tiloissa järjestetyssä kollektiivisessa krapulassa, sillä paikalla tarjottiin myös hedelmiä, sipsejä, kahvia ja erinäisiä virvokkeita. Näiden herkkujen kanssa vietimme mukavan ja rauhallisen päivän, jonka jälkeen oli hyvä lähteä kotia kohti. Vaikka moni kaipasikin lauantaina jo tuttua Tamperetta, oli Vaasan reissu varmasti staabilaisten sekä muiden osallistujien mielestä erittäin onnistunut, ja matka jätti unohtamattomia muistoja hallintotieteilijöille ympäri Suomen.

 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

STAABI ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään tiistaina 25.9.2018 klo 16.00 alkaen. Paikkana on luentosali D14 Tampereen yliopiston Päätalossa. Kokouksen järjestämisestä on päättänyt Staabin hallitus kokouksessaan 19/2018. Syy yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle on lisätalousarvio vuodelle 2018. Lisätalousarvio on tehty, koska yhdistyksellä oli tilikaudella 2017 odottamattomia tuloja.

Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille Staabi ry:n jäsenille.

Tervetuloa!