Kansainvälisyys opinnoissa

Helppo tapa ottaa osaa kansainväliseen toimintaan on osallistua JKK:n ainejärjestöjen yhdessä järjestämiin kansainvälisiin tapahtumiin, kuten kv-sitseille. Ajankohtaisista tapahtumista lisää Staabi-infossa ja Staabin facebook-ryhmässä.

Kansainvälisyyteen opinnoissa lasketaan kuuluvaksi mm.

  1. vaihto-opiskelu
  2. kv-tuutorointi
  3. kieliopinnot
  4. vieraskieliseen opetukseen osallistuminen
  5. harjoittelu ulkomailla

Kansainvälinen toiminta on mahdollista sisällyttää tutkintoon vähintään 20 op laajuisen kansainvälistymiskokonaisuuden kautta.
Lue lisää:
Kansainvälistymiskokonaisuus
Yliopiston Kansainvälisyys opinnoissa -sivut
JKK:n kansainvälisyys opinnoissa -sivu

Tamyn kansainvälisyyteen liittyvät sähköpostilistat

KV-lista (kv-lista@uta.fi)

ajankohtaiset kansainvälisyyteen ja muun muassa vaihto-opiskeluun liittyvät asiat
kansainvälisten asiain valiokunnan toiminta ja kokoukset

KV-tuutorit (kv-tutorit@uta.fi)

kv-tuutoreiden info- ja keskustelulista

IS-lista (is-list@uta.fi)

englanninkielinen infolista, suunnattu erityisesti ei-suomenkielisille opiskelijoille

Kaikki listat ovat avoimia ja liittyminen tapahtuu kuten Staabin sähköpostilistoille.
Ohjeet löytyvät täältä.

Vaihtoon?

Vaihtoon voivat hakea kaikki Tampereen yliopistossa läsnäolevat kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Yleiset valintakriteerit vaihtoon lähtijälle

Seuraa tiedotusta eri vaihto-ohjelmien hakuaikojen alkamisesta.

Lisää tietoa vaihtoon lähtemisestä antaa:

Hallintotieteiden kansainvälisten asioiden kooordinaattori

Terhi Nieminen
terhi.nieminen(at)uta.fi
Pinni A 2067

Tärkeitä linkkejä

Linkkejä liittyen vaihtoon lähtemiseen

Erasmus (JKK)
Nordplus (JKK)
Kahdenväliset vaihto-ohjelmat (JKK)
Yliopiston Vaihtoon tai harjoitteluun! -sivut
Muita mahdollisuuksia hakea ulkomaille
Erasmus-harjoittelu

Muita foorumeita kansainväliseen toimintaan

Tamyn kansainvälisten asioiden sivut
ESN FINT
ISOT

Lue lisää

kv-tuutoroinnista
Vaihtoon lähtemisestä

Staabin kv-tuutoroinnista vuonna 2018 vastaa kansainvälisyystoimihenkilö Tilda Lattu.