Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Koulutuspoliittiset asiat koskevat jokaista opiskelijaa. Siksi ainejärjestöt ja opiskelijat ovat olennainen toimijaryhmä opetuksen kehittämistyössä.

 

Staabin koulutuspoliittinen edunvalvonta

Koulutuspolitiikka on sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen sujuvuudesta huolehtimista että koulutukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittelyä. Koulutuspolitiikalla pyritään kehittämään opetusta, koulutusjärjestelmää sekä opintojen ohjausta. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan painopisteet ovat ainejärjestötasolla mm. tenttituloksien valmistuminen ajallaan, kurssien työmäärän kohtuullistaminen sekä opiskelijan oikeudenmukainen kohtelu.

Staabin koulutuspoliittinen vastaava – ”kopo” – toimii linkkinä henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä. Opiskeluun liittyvissä asioissa on siis helppo kääntyä kopon puoleen, jotta huolet, murheet ja toiveet saadaan vietyä henkilökunnan tietoon ja näin asioita saadaan vietyä eteenpäin käsiteltäväksi. Usein juuri ne ”pienet” asiat, jotka vaivaat opiskelijaa, vaivaavat monia muitakin.

Staabin koulutuspoliittinen edunvalvonta ja tutkinto-ohjelman kehittäminen tapahtuu usealla tasolla:

1) Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto osallistuu koulutuksen kehittämiseen päättämällä yksikön strategisista linjauksista, opiskelijoiden valintaperusteista, tutkielmien arviointiperusteista sekä hyväksymällä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat. Tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajat haetaan erillisen haun kautta.

2) Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman johtoryhmä edustaa opintosuuntien vastuuprofessorien johdolla tutkinto-ohjelmaa. Johtoryhmä toimii opetussuunnittelutyön keskustelufoorumina. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vastata tutkinto-ohjelman opetuksen laadusta ja toimivuudesta sekä palautejärjestelmästä.

3) Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman kehittämisryhmä koordinoi tutkinto-ohjelman käytännön opetussuunnittelutyötä läheisessä yhteistyössä muiden opintosuuntien opsu-ryhmien ja tutkinto-ohjelmien kanssa. Kehittämisryhmä käsittelee mm, joka vuotisen lukuvuosipalautteen ja pyrkii sitä huomioiden kehittämään tutkinto-ohjelman rakennetta ja opetusta.

4) Kukin opintosuunta vastaa omaan opetustarjontansa kurssirakenteista, osaamisperustaisista sisällöistä ja opetusohjelmasta. Opetustarjonnan suunnittelusta huolehtii opintosuunnan opsu-ryhmä, jossa on jäseninä opetushenkilökunnan edustajien lisäksi vähintään yksi opiskelijoiden edustaja. Opintosuuntien opsu-ryhmät ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa opetuksen suunnittelussa, jotta eri opintosuuntien opetuksen mahdolliset päällekkäisyydet ja muut vastaavat opetuksen yhteensovittamisen ongelmat saadaan ratkaistuksi.

5) Opintopäällikkö/opintokoordinaattori toimii yhdyshenkilönä opetuksen kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä ja osallistuu keskeisesti opetuksen kehittämistyöhön. Lisäksi hän vastaa omalta osaltaan opetuksen kehittämiseen liittyvästä viestinnästä tutkinto-ohjelman sisällä.
Opintopäällikköön sekä opintokoordinaattoriin voi opiskelija olla myös itse yhteydessä, esimerkiksi omien opintojen ohjaukseen liittyvissä asioissa.

JKK:n opintopäällikkö on Marjo Korhonen ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintokoordinaattori on Aino Nordling. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävänä on olla yhteydessä henkilökuntaan ja toimia aktiivisesti opetuksen kehittämisessä.