Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan tentit

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan tentit 1.8.2012 alkaen
HALYAP01 – Ympäristön ja alueiden poliittisuus

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelman vanhat tentit

 

HALYAP01- Ympäristön ja alueiden poliittisuus

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 2.12.2015
Kysymykset

  1. Miksi ympäristöpolitiikka ei ole vain ympäristöhallinnon asia?
  2. Alue on yhteiskunnallinen ilmiö. Perustele väite käyttämällä apunasi eri tilakäsitysten tarjoamia näkökulmia.

 

HALYAS14 vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi: ilmastomuutos

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 29.1.2019
Tentaattori: Nina Nygren

Kysymykset: 1. How to fix ”the Westphalian cancer”? 2. Discuss the position of indigenous people in climate politics.