Huomionosoitusohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.10.2016.

1 luku: Yleistä

1 § STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry myöntää tässä ohjesäännössä esitetyin perustein huomionosoituksia, joiden arvojärjestys on seuraava:

  1. kultainen ansiomerkki
  2. hopeinen ansiomerkki
  3. pinssi

2 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa huomionosoituksen saajista ja myöntämisajankohdista.

3 § Huomionosoituksen myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava.

2 luku: Ansiomerkit

4 § Yhdistyksellä on kaksiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle yhdistyksen varsinaiselle, kannatus- tai kunniajäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkki on 30 mm halkaisijaltaan oleva pronssinen mitali, jonka etupuolella on kaiverrettu yhdistyksen logo ja takapuolella on kaiverrettu teksti PRO STAABI. Mitali on joko kullattu tai hopeoitu ansiomerkistä riippuen. Mitali riippuu Staabi ry:n 30 mm juhlanauhalla ja kiinnitysneulalla varustetussa nauhakantolaitteessa.

5 § Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi aktiivinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön yhdistykseltä saaman hyödyn kasvattaminen.

6 § Ansiomerkki luovutetaan saajalleen myöntämisen päättämistä ensiksi seuraavassa yhdistyksen vuosijuhlassa tai siihen rinnastettavassa tilaisuudessa.

3 luku: Pinssi

7 § Yhdistyksellä on huomionosoituksena kullattu, 20 mm halkaisijaltaan oleva pinssi, joka myönnetään aktiivisesta vapaaehtoistoiminnasta yhdistyksen hyväksi. Pinssissä on kuvattuna yhdistyksen tunnus.

8 § Pinssiä myönnettäessä otetaan huomioon vain myöntämisvuoden aikana tehty pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi. Pinssi voidaan myöntää kullekin saajalleen vain kerran. Pinssiä ei voida myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenille.

9 § Myönnetty pinssi luovutetaan saajalleen yhdistyksen myöntämisvuoden syyskokouksessa, vuosijuhlassa tai siihen rinnastettavassa tapahtumassa.

10 § Pinssiä kannetaan vasemmassa rintapielessä ja sitä voidaan käyttää myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa.