Staabi ry

Ryhmäkuva

Staabi ry on 25. lokakuuta 1966 hallintotieteiden opiskelijoiden etuja ajamaan perustettu ainejärjestö. Nimensä Staabi on saanut saksan kielen esikuntaa merkitsevästä sanasta ”der Stab”.

Jäsenistömme kuuluvat Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelevat opiskelijat. Heitä kaikkia yhdistää hallintotieteiden maisterin (HM) tutkinto.  Hallintotieteiden viisi opintosuuntaa ovat hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen sekä ympäristön ja alueiden politiikka.

Staabi edistää yhteistyötä sekä toimii tiedonvälittäjänä yliopiston, ylioppilaskunnan, työmarkkinoiden, oppiaineiden laitosten sekä opiskelijoiden välillä. Staabi myös opastaa uudet opiskelijat yliopistomaailmaan, kulkee vierellä läpi opiskelun ja tiedottaa tarjoutuvista mahdollisuuksista siirtyä työelämään.

Staabi toimii aktiivisesti pyrkien yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Esimerkkeinä yhteistyöstä ovat vuosittain muiden ainejärjestöjen kanssa järjestettävät tapahtumat. Muuta toimintaa ovat mm. excursiot, erilaiset urheilutapahtumat, bileet, saunaillat sekä kulttuuritapahtumat. Staabilla on myös oma toimistonsa yliopistolla (Kanslerinrinne 1 / Pinni A1056). Toimistoon ovat kaikki tervetulleita seurustelemaan tai vaikkapa hörppäämään kupposen kahvia.

Staabin toiminnan jatkuvuudesta vastaa vuosittain valittava hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä enintään 9 muuta jäsentä omine vastuualueineen. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä kerran viikossa. Kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa Staabin toiminnasta kiinnostunut on tervetullut osallistumaan. Kokouksista ja muista ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan Staabin sähköpostilistalla.